top of page

CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Trang web này được điều hành bởi Come & Go Vietnam. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

  • Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

  • Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

  • Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.

2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.

4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.

6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Khi thực hiện đăng ký qua trang web của chúng tôi, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận. Chúng tôi đề xuất rằng bạn nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy cũng như thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

KHỞI HÀNH ĐẢM BẢO

- Come & Go Vietnam bảo đảm khởi hành được đăng tải trên trang web www.comeandgovietnam.com

- Những thông tin về tour và các ngày khởi hành trong sổ tay hướng dẫn và các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình bảo đảm.
- Trang web của công ty là nguồn duy nhất từ đó công ty sẽ bảo đảm khởi hành. Một thời điểm khởi hành được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận”). Sự bảo đảm này vẫn sẽ căn cứ vào các trường hợp Bất khả kháng.

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Come & Go Vietnam không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị..Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

GIẤY THÔNG HÀNH

● Hộ chiếu có giá trị: Khách hàng phải có hộ chiếu có giá trị để nhập cảnh, khởi hành và đi lại qua mỗi điểm đến trong lịch trình tour (hộ chiếu phải có giá trị từ 6 tháng trở lên tính đến ngày về).

● Các loại giấy tờ: Xin lưu ý rằng “Để xúc tiến việc cấp giấy thông thành, toàn bộ các loại giấy tờ liên quan đến tour như các phiếu thanh toán, lịch trình tour, hóa đơn sẽ được gửi qua email hoặc sẽ có trên trang web www.comeandgovietnam.com”, khi công ty đã nhận được thanh toán đầy đủ.

● Thông tin chi tiết về chuyến đi: Khách hàng có trách nhiệm truy cập trang web ít nhất 72 giờ trước ngày khởi hành để bảo đảm họ có được thông tin chi tiết nhất về chuyến đi bởi vì có thể đã có những thay đổi nhỏ kể từ khi hồ sơ tour được công ty cung cấp lúc đầu.

GIÁ TOUR

● Toàn bộ các mức giá tour được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND) hoặc American Dollar (USD). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra American Dollar (USD) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.

● Các mức giá bao gồm các hạng mục được liệt kê trong phần “Bao gồm”

● Chúng tôi giảm giá 50% đối với trẻ em 5 tuổi trở xuống

● Những thông tin và mức giá trên trang web này không mang tính ‘trực tiếp’ và đôi lúc được cập nhật. Mọi sự nỗ lực được thực hiện nhằm bảo đảm sự chính xác về thông tin và các mức giá, nhưng đáng tiếc là đôi khi vẫn xảy ra lỗi. Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, chúng tôi không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.

THANH TOÁN

Toàn bộ các tour hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước trừ phi có quy định khác. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa, MasterCard và JCB.

Xin bảo đảm rằng bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin hóa đơn thẻ tín dụng chính xác. Nếu bạn không cung cấp địa chỉ ghi hóa đơn thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc thông tin chủ thẻ chính xác thì việc cấp vé có thể bị trì hoãn và tổng chi phí có thể tăng lên. Chúng tôi có quyền hủy vé sau khi cấp nếu thanh toán bị từ chối hoặc nếu bạn đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng không chính xác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có quyền kiểm tra ngẫu nhiên (kể cả danh sách cử tri) nhằm giảm thiểu sự gian lận thẻ tín dụng.

Come & Go Vietnam sẽ không thu thập thông tin chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Những thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu (SSL) của MasterCard và Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khi bạn tiến hành thanh toán bằng thẻ tín dụng.

CẤP PHIẾU THANH TOÁN

Sau khi thanh toán, Come & Go Vietnam sẽ gửi xác nhận/phiếu thanh toán qua email hoặc fax: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng của việc mua bán, và sẽ được xuất trình cho Nhà cung cấp dịch vụ.

Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.

Mọi yêu cầu sửa đổi/bổ sung cần phài được gửi qua email đến Come & Go Vietnam.

Come & Go Vietnam không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận/phiếu thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho Come & Go Vietnam ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Come & Go Vietnam không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

Come & Go Vietnam không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Nếu khách hàng có khiếu nại đến Come & Go Vietnam, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện của Come & Go Vietnam để chúng tôi có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến  inquiries@comeandgovietnam.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

KHUYẾN MẠI

Các tour/gói tour/các sản phẩm được giao dịch bằng mã code khuyến mại sẽ không thể hủy và không được hoàn trả.

Hơn thế nữa, mọi khoản giảm giá và điểm thưởng được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang web www.comeandgovietnam.com và có thể thay đổi qua các trang web khác liên kết với www.comeandgovietnam.com.

QUAN HỆ THƯ TỪ

Khi hoàn thành một đăng ký, bạn đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến bạn, cung cấp cho bạn những thông tin về điểm đến và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký và các điểm đến của bạn, và chúng tôi có thể gửi email mời bạn điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Come & Go Vietnam. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu Come & Go Vietnam và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của Come & Go Vietnam trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Come & Go Vietnam hoặc các đơn vị trực thuộc của Come & Go Vietnam. Các thương hiệu của các công ty và sản phẩm/dịch vụ khác trên trang web này có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu của các thương hiệu đó. Bạn không có quyền và không được cấp phép sử dụng bất kỳ thương hiệu nào trong số ấy.

NHỮNG THAY ĐỔI

www.comeandgovietnam.com có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

VỀ COME & GO VIETNAM

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đến Và Đi Việt Nam

Địa chỉ: Địa chỉ: Pax Sky Building - 51 Nguyen Cu Trinh str., Nguyen Cu Trinh ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Tel: +84 902 88 0120
Email: inquiries@comeandgovietnam.com

Thông tin về tài khoản ngân hàng như sau:

VIETCOMBANK CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Người thụ hưởng : Come & Go Việt Nam
Tên tài khoản: CT TNHH TM DV DU LICH DEN VA DI VIET NAM
Số tài khoản: 037 137 369 9315
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Địa chỉ ngân hàng: 72 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
Mã Swift:  BFTV VNVX

 

----------------------------------------------------

TERMS & CONDITIONS

This website is operated by Come & Go Vietnam. Please read these Terms & Conditions carefully before using or registering on this website. You must fully agree to these terms and conditions to use this website. If you do not agree with any part of these terms and conditions, you cannot use this website in any form.

Note that this website is built to serve users on a global scale.

The information and prices on this website apply to users worldwide.

We reserve the right to refuse access to this website at any time without prior notice.

GOVERNING LAW

Your access to this website is conditional upon your agreement that all information on the website and all matters arising between you and us shall be governed by the laws of Vietnam, and any dispute between you and us shall be subject to the jurisdiction of the courts of Vietnam.

USER OBLIGATIONS

When using this website, please agree that:

  • You accept financial responsibility for all transactions made under your name and account.

  • To have legal capacity, you must be 18 or older.

  • You ensure that all information you provide about yourself and anyone else is accurate.

  • Do not use this website to engage in fraudulent or improper registration activities.

  • Strictly prohibit any acts of distributing threatening, defamatory, pornographic, political, racist, or any other illegal or provocative material through this website.

  • You are not allowed to modify, copy, transmit, distribute, sell, disseminate, or license this website and any part of its content in any form except when you reproduce information from this website for your personal, non-commercial use.

REGISTRATION CONDITIONS

Please establish a direct contractual (legally binding) relationship with us when registering through our website. Registration conditions include limitations and exclusions of legal liability, and cancellation and change fees must be paid if the registration is cancelled or changed after being confirmed. We recommend that you read carefully the registration conditions that apply when making a registration. These conditions include limitations and exclusions of legal liability, and cancellation and change fees must be paid if the registration is cancelled or changed after being confirmed.

GUARANTEED DEPARTURES

Come & Go Vietnam guarantees departures as published on the website www.comeandgovietnam.com

Information about tours and departure dates in guidebooks and other printed materials may change occasionally and do not constitute a part of the guarantee program.

The company's website is the only source from which the company will guarantee departures. A departure time is assured only when the customer has confirmed registration for that departure time (registration must include at least a minimum deposit paid to be considered "confirmed"). This guarantee will still depend on Force Majeure circumstances.

FORCE MAJEURE

Come & Go Vietnam is not responsible to customers for changes or cancellations due to objective and subjective reasons such as earthquakes, volcanoes, storms, wars, strikes, protests, terrorism, political unrest, etc. Solutions or compensation (if any) will depend on the related Service Provider.

TRAVEL DOCUMENTS

● Valid passport: Customers must have a valid passport to enter, depart, and travel through each destination on the tour itinerary (the passport must be valid for six months or more from the return date).

● Types of documents: Please note that "To facilitate the issuance of travel documents, all tour-related documents such as payment vouchers, tour itineraries, invoices will be sent via email or will be available on the website www.comeandgovietnam.com", when the company has received full payment.

● Detailed trip information: Customers are responsible for accessing the website at least 72 hours before departure to ensure they have the most detailed information about the trip because there may have been minor changes since the company initially provided the tour file.

TOUR PRICES

● All tour prices are made in Viet Nam Dong (VND) or American Dollar (USD). Payments in other foreign currencies will be converted to American Dollars (USD) according to the current exchange rate.

● Prices include items listed in the "Includes" section

● We offer a 50% discount for children under five years old

● The information and prices on this website are not 'direct' and are occasionally updated. Every effort is made to ensure the accuracy of information and prices, but unfortunately, errors sometimes occur. In the case of an incorrect price due to a system error, we are not bound by that price.

PAYMENT

All tours or services must be paid in advance unless otherwise specified. We accept payment by Visa, MasterCard, and JCB cards.

Please ensure that you have provided us with accurate credit card billing information. If you do not give the correct credit card or debit card billing address and/or cardholder information, ticket issuance may be delayed, and the total cost may increase. We reserve the right to cancel the ticket after issuance if payment is denied or you have provided incorrect credit card information. In addition, we also have the right to perform random checks (including voter lists) to minimize credit card fraud.

Come & Go Vietnam will not collect your detailed credit card information. The information you provide will be secure in the technical system when you make credit card payments, according to MasterCard's global technology security standards and the Vietnam Foreign Trade Bank (Vietcombank).

ISSUANCE OF PAYMENT VOUCHERS

After payment, Come & Go Vietnam will send a confirmation/payment voucher via email or fax: this voucher must be printed out as proof of purchase and will be presented to the Service Provider.

All information about travellers must be provided accurately at the time of registration.

Any requests for amendments/additions must be sent via email to Come & Go Vietnam.

Come & Go Vietnam is not responsible for any problems that may occur if you do not receive or read your confirmation/payment voucher carefully. If you have not received the payment voucher, you must notify Come & Go Vietnam at least 72 hours before the scheduled service provision date.

CANCELLATION PROCESS AND REFUNDS

The cancellation of all services by tour participants must be sent and received in writing: email or fax. Come & Go Vietnam does not accept service cancellation requests by phone.

Come & Go Vietnam is not responsible for any service cancellation requests not received or confirmed back to you. In this case, cancellation fees or tour abandonment fees will apply.

COMPLAINTS AND COMPENSATION

If customers have complaints to Come & Go Vietnam, they must inform the tour leader to resolve the complaint issue as soon as possible. If not satisfied, customers can contact the sales representative of Come & Go Vietnam to have the opportunity to correct the problem. If it still needs to be satisfied through those channels during the trip, customers need to send any complaint issues directly to inquiries@comeandgovietnam.com within 30 days of the journey's end. The company will not accept any responsibility for complaints received after this deadline.

PROMOTIONS

Tours/packages/products transacted with promotional code cannot be cancelled and are non-refundable.

Furthermore, all discounts and rewards published on this website only apply to the website www.comeandgovietnam.com and may vary through other websites linked to www.comeandgovietnam.com.

CORRESPONDENCE

By completing a registration, you agree to receive emails that we may send you, providing you with information about your destinations and specific information related to your registration and destinations, and we may send an email inviting you to fill out a customer survey form.

COPYRIGHT AND TRADEMARK

The copyright in the content of this website belongs to Come & Go Vietnam. We reserve the copyright and have all ownership rights to this website and all its content. The Come & Go Vietnam brand and all symbols, logos, and images of Come & Go Vietnam on this website have been registered for copyright protection by Come & Go Vietnam or its affiliated units. The trademarks of other companies and products/services on this website may be the trademarks of their respective owners. You have no right and are not licensed to use any of these trademarks.

CHANGES

www.comeandgovietnam.com may change any aspect of this website or its content, including its features, information, or other content, at any time without prior notice.

ABOUT COME & GO VIETNAM

Come & Go Vietnam Co., Ltd.

Address: Pax Sky Building - 51 Nguyen Cu Trinh str., Nguyen Cu Trinh ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Tel: +84 902 88 0120

Email: inquiries@comeandgovietnam.com

Bank account information is as follows:

VIETCOMBANK HCMC BRANCH

Beneficiaries: Come & Go Vietnam

Account name: CT TNHH TM DV DU LICH DEN VA DI VIET NAM

Account number: 037 137 369 9315

Bank name: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam

Bank address: 72 Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam

Swift Code: BFTV VNVX

bottom of page